Apel o przekazywanie 1% podatku dla OPP z województwa warmińsko-mazurskiego

Apel o przekazywanie 1% podatku dla OPP z województwa warmińsko-mazurskiego

Wyobraźmy sobie sytuację idealną – wszyscy podatnicy z naszego województwa przekazują 1% podatku dochodowego na organizacje pozarządowe z regionu Warmii i Mazur, co daje w sumie ponad 29 mln zł! To np. ponad 10 tysięcy stypendiów rocznie dla dzieci i młodzieży dających szansę na wykształcenie i lepsze życie. To roczne utrzymanie kilku tysięcy osób starszych czy niepełnosprawnych w domach opieki. To wyżywienie i opieka nad setkami i tysiącami osób, którym powodzi się gorzej niż nam. To zasobniejsze, piękniejsze i bardziej szczęśliwe Warmia i Mazury.

Wspieram Region

„Wspieram Region” – Kocham wspieram – mój 1% dla organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur to doroczna akcja samorządu województwa, do współrealizacji której została zaproszona Rada. Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców regionu do przekazywania swojego 1% z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z województwa warmińsko-mazurskiego.

To bardzo ważna sprawa dla organizacji, bo bez środków finansowych trudno prowadzić skuteczną działalność. Nasz region jest jednym z najbiedniejszych w kraju, ma wiele potrzeb, wielu mieszkańców wymaga wsparcia, szereg problemów czeka na rozwiązanie. Organizacje pozarządowe, tworzone przez mieszkańców, chcą pomagać.

Jak to było w 2019 roku

Przyjrzyjmy się, co się dzieje z 1% w regionie na przykładzie roku 2019. Otóż na ok. 928 tys. podatników w naszym województwie, swój 1% przekazało 470 tys. osób, czyli nieco ponad połowa uprawnionych. Łącznie przekazano 22,6 mln zł. Niestety, jak widać, duża część podatników tego nie robi. Gdyby zrobiła, to dodatkowo do OPP trafiłoby prawie 6,9 mln zł. Gdyby wszyscy podatnicy w województwie przekazali 1%, byłaby to kwota ponad 29 mln!

Zachęcamy osoby nieprzekazujące do tej pory 1%, aby zechciały to robić! I to nawet wtedy, gdy kwota jest niewielka.

 

Wiele trafia poza województwo

Co się dzieje z tymi 22,6 mln zł, które podatnicy przekazują? Do ponad 300 organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur trafia zaledwie 5,2 mln, czyli 23% ogólnej kwoty. Pozostałe 17,3 mln zł wychodzi poza nasze województwo! Zasila organizacje spoza województwa.

Wiemy, że znaczna grupa podatników przekazuje 1% do dużych, ogólnopolskich organizacji wspierających leczenie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych i ciężko chorujących. Również tych, które mieszkają w naszym województwie. Te pieniądze w części wracają więc do województwa i zostają spożytkowane przez osoby najbardziej potrzebujące.

Niemniej chcielibyśmy, aby więcej środków z 1% trafiało do organizacji pożytku publicznego mających siedzibę oraz działających na terenie Warmii i Mazur, które poprzez swoje działania lokalne przyczyniają się do poprawy warunków życia osób, rodzin i całych społeczności oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zapraszamy mieszkańców Warmii i Mazur do przekazywania 1% swojego podatku dla organizacji z naszego województwa!

 

Organizacje pożytku publicznego na Warmii i Mazurach

Obecnie w naszym województwie istnieje 306 podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego (stan na 30 listopada 2019). Ich pełna lista znajduje się na stronie http://wspieramregion.pl/baza-organizacji.

Zakres ich działalności jest bardzo różnorodny. Od organizacji pomagającym ludziom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i w trudnej sytuacji, poprzez organizacje promujące nasze dziedzictwo kulturowe, organizacje seniorskie i kombatanckie, religijne, wspierające wolontariat, bezpieczeństwo publiczne, edukację i sport, do organizacji zajmujących się zwierzętami czy rozwojem lokalnym. Naprawdę jest w czym wybierać.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z organizacjami z naszego województwa, sprawdzenia ich działalności i rzetelności w wydatkowaniu środków finansowych, dokonanie wyboru i przekazanie 1% już w tym roku!

 

Warto zawalczyć o 1%

Po raz kolejny mamy możliwość zasilenia jednym procentem naszego podatku organizacji pozarządowych mających status pożytku publicznego. Ta decyzja jest bardzo oczekiwana przez ponad trzysta organizacji z naszego województwa. Przekażmy część swojego podatku na potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur. Wspólnie zawalczmy o 1 %!

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne naszego województwa do promowania przekazywania 1% dla lokalnych organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur!


Załączone pliki: