Olsztyńskie organizacje wybrały nową Radę

Olsztyńskie organizacje wybrały nową Radę

Stało się to 18 stycznia 2020 roku podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Działacze III sektora zebrali się, aby wysłuchać sprawozdania z działalności ustępującej Rady, a następnie w tajnych wyborach wskazać swoich przedstawicieli na kolejną trzyletnią kadencję (2020-2022).

Wyjaśnijmy na wstępie, że Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna (w skrócie ROPMO) jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I podobnie jak rada wojewódzka, funkcjonuje od 2004 roku. ROPMO składa się z 11 osób - przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Olsztyna. Reprezentuje interesy sektora społecznego, występując w imieniu organizacji w ramach konsultacji publicznych, spotkań z decydentami i urzędnikami, a także wszędzie tam, gdzie wartości i potrzeby sektora wymagają wzmocnienia.

Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna wybrało do nowego składu ROPMO następujące osoby:

» Barbara Baturo-Warszawska (Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki)
» Teresa Antczak (Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych)
» Zdzisława Łukaszewska (Stowarzyszenie Nasze Jakubowo)
» Maria Jasińska-Zamarja (Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce)
» Dorota Limontas (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego)
» Piotr Bauman (Stowarzyszenie Warmia Riders)
» Elżbieta Michalska (Stowarzyszenie Warmińska Manufaktura Kultury)
» Marek Jurzyński (Fundacja Warsztat Zmiany)
» Anna Gromadzka (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka)
» Monika Michniewicz (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa)
» Bożenna Saniewska (Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Tuż po przeprowadzonych wyborach nowa ROPMO zebrał się, aby zadecydować, kto będzie zasiadał w pięcioosobowym prezydium. Przewodniczącym rady został Marek Jurzyński, wiceprzewodniczącą Monika Michniewicz, a sekretarzem Teresa Antczak. W skład prezydium, jako członkowie, weszły również Dorota Limontas i Bożenna Saniewska.

Gratulujemy i liczymy na udaną współpracę z ROPMO!
 

Foto: Jarosław Skórski

Po więcej informacji oraz zdjęć z Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zapraszamy na stronę internetową Olsztyn24.