Zespół doradczy Wojewody spotkał się z mediami publicznymi i WFOŚiGW

Zespół doradczy Wojewody spotkał się z mediami publicznymi i WFOŚiGW

Drugie w tym roku posiedzenie Zespołu doradczego Wojewody, które odbyło się 10 grudnia 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z mediami publicznymi oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dla przypomnienia, Zespół doradczy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi powołany został do życia 8 listopada 2018 roku. Składa się z dziesięciu osób - czterech przedstawicieli Wojewody oraz sześciu osób reprezentujących sektor społeczny, w tym trzech członków prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (z inicjatywy której Zespół został utworzony).

Spotkanie w dniu 10 grudnia 2019 r. otworzył Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który przywitał obecnych oraz podkreślił wagę dialogu oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Następnie dalsze prowadzenie spotkania przekazał przewodniczącemu Zespołu, Dariuszowi Rudnikowi - Pełnomocnikowi ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego. Przewodniczący omówił proponowany program posiedzenia oraz przedstawił gości specjalnych:

1) Leszek Sobański - Prezes Polskiego Radia Olsztyn;

2) Wiesław Rajewski - kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej TVP3 Olsztyn;

3) Hanna Teodorowicz - Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Udział wymienionych wyżej gości nie był, rzecz jasna, przypadkowy. Głównymi punktami spotkania Zespołu były: współpraca organizacji pozarządowych z mediami publicznymi oraz współpraca z WFOŚiGW. Celem dyskusji było zapoznanie przedstawicieli sektora pozarządowego z ofertą polskiego radia, telewizji oraz funduszu, a także porównanie i uwspólnienie możliwości z oczekiwaniami. Okazuje się bowiem, że nie zawsze instytucje są w stanie zaspokoić potrzeby organizacji społecznych, ze względu na ściśle określone zasady działania albo ograniczone zasoby (finansowe, kadrowe czy organizacyjne).

Jeżeli chodzi o media publiczne, ich działalność oraz "ramówka" - w odróżnieniu od mediów prywatnych - są bardzo ściśle i drobiazgowo uregulowane przez prawo oraz kontrolowane przez KRRiT (m.in. ze względu na finansowanie ze środków publicznych pozyskiwanych z opłat abonamentowych). Polskie Radio Olsztyn może poświęcić maksymalnie 10 minut dziennie na kampanie społeczne (emisje zwolnione z opłat), przy czym w tym paśmie mogą promować się nie tylko podmioty z województwa, ale również organizacje o zasięgu ogólnkrajowym, jeśli realizują kampanie również na terenie Warmii i Mazur. Ponadto raz w tygodniu emitowana jest audycja "dobroczynna" o 3-4 organizacjach pożytku publicznego. Oprócz tego PR Olsztyn może zaoferować patronaty nad wydarzeniami i akcjami, jednak trzeba pamiętać, że patronat nie wiąże się z obowiązkiem umieszczania na antenie ogłoszeń czy informacji przekazywanych przez organizatorów. W związku z tym, organizacje pozarządowe - jeżeli chciałyby zaistnieć na antenie radia - powinny w miarę możliwości planować środki finansowe, np. w budżecie projektu, na reklamę.

Analogiczne zasady dotyczą TVP3 Olsztyn. Możliwe jest wsparcie kampanii społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, poprzez emisję w tv bezpłatnych spotów (określona liczba emisji spotu trwającego do pół minuty). Organizacje prowadzące ciekawe działania mogą również zaistnieć w emitowanym na żywo programie porannym, w którym poruszane są tematy związane z kulturą, sportem, zdrowiem a także pokazywane przykłady pomocy innym. TVP3 Olsztyn udziela patronatów dla ważnych wydarzeń. Ma poza tym atrakcyjną ofertę płatnych kampanii reklamowych.

Rozmowa organizacji pozarządowych z przedstawicielami mediów dotyczyła również tendów i zmian, które następują w funkcjonowaniu radia i telewizji. Dynamicznie rozwija się informacyjna rola internetu, dlatego też funkcje tradycyjnych mediów będą się zmieniać w kierunku komentowania wydarzeń. Na znaczeniu nabiera ponadto dziennikarstwo obywatelskie. Innym problemem, który podjęto podczas spotkania, to realizacja regionalnej kampanii zachęcającej do przekazywania 1% podatku na rzecz OPP. Zwrócono uwagę, że dużo środków finansowych wypływa poza województwo. Należy wspólnie zastanowić się, co zrobić, aby te pieniądze zostawały w regionie i lepiej służyły celom, na które są przeznaczane.

W drugiej części spotkania dyskusja dotyczyła współpracy z WFOŚiGW. Dyrektorka biura omówiła ofertę Funduszu, z której mogą korzystać organizacje pozarządowe. WFOŚiGW ma rocznie ok. miliona złotych na dotacje. Szczególnie zachęca do korzystania z mikrograntów na działania edukacyjne oraz środków na małą termomodernizację (dotacja do 15 tys. zł, wkład własny - 20%). Rozmowa dotknęła ponadto tematów globalnych, związnych z koncepcją GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) oraz gospodarką odpadami, a także możliwościami włączenia się organizacji pozarządowych w działania na rzecz klimatu i środowiska (np. tworzenie punktów odzyskiwania i renowacji przedmiotów, nadawania im "drugiego życia").