Akcja "FOSa Dzieciom i Seniorom"

Akcja

W tym roku, już po raz trzynasty, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa organizuje akcję świąteczną pn. „FOSa Dzieciom i Seniorom”. Celem akcji jest zapewnienie prezentów gwiazdkowych dla najbardziej potrzebujących pomocy dzieci i seniorów, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.

Jak co roku zbiórka rzeczy prowadzona będzie w zaprzyjaźnionych instytucjach na terenie Olsztyna. Tym razem do inicjatywy dołącza również stowarzyszenie „Arka”, które 7 grudnia br. wraz ze swoimi podopiecznymi będzie prowadziło zbiórkę darów pod hasłem „Okaż serce – podaruj Gwiazdkę” w supermarkecie Auchan w Olsztynie a także TVP Olsztyn, która jest patronem medialnym akcji. Wszystkie zebrane dary przekażemy podopiecznym organizacji, które zgłoszą potrzebę zorganizowania takich paczek.

Zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą do włączenia się realizację tej inicjatywy. 

Jeśli wśród Państwa podopiecznych są osoby potrzebujące szczególnego wsparcia i pomocy, zgłoście je do akcji.

Federacja FOSa odpowiada za ogólną organizację akcji zapewniając pozyskanie zawartości paczek. Z Państwa strony oczekujemy wskazania potrzebujących wsparcia dzieci/seniorów, pomocy w spakowaniu prezentów, zaangażowaniu wolontariuszy – Mikołajów do wręczania prezentów, ewentualnie uzupełnienia zawartości paczek oraz przygotowania krótkiej informacji prasowej (w tym fotograficznej) z przekazania paczek.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszeń mailowo na adres e-mail: j.domanska@federacjafosa.pl do 6 grudnia 2018 do godziny 12:00.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w akcji FOSa Dzieciom i Seniorom Przedstawicielom zakwalifikowanym do wsparcia przekażemy informacje na temat odbioru paczek.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Joanna Domańska, e-mail: j.domanska@federacjafosa.pl, tel. 503 466 700.


W załączniku karta zgłoszeniowa do akcji.


Załączone pliki: