Podsumowanie debaty Rady z Komitetami Wyborczymi do Sejmu

Podsumowanie debaty Rady z Komitetami Wyborczymi do Sejmu

Debata odbyła się 3 października 2019 roku o godz. 11:00 w Kuźni Społecznej, ul. Marka Kotańskiego 1 w Olsztynie. Współorganizatorami wydarzenia były: Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP oraz Kuźnia Społeczna. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Telewizja Kopernik, Truso TV oraz Pozarządowiec.

Podczas debaty zorganizowanej pod hasłem "Sektor pozarządowy po wyborach parlamentarnych 2019", na pytania zgłoszone przez organizacje należące do Rady oraz uczestników wydarzenia odpowiedzi udzielało pięciu przedstawicieli/przedstawicielek komitetów wyborczych startujących do Sejmu RP:

  1. Radosław Król - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  2. Monika Falej - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
  3. Anna Wasilewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
  4. Piotr Lisiecki - Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość
  5. Dariusz Rudnik - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Na zaproszenie nie odpowiedziały dwa komitety: Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy oraz Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca.

Pytania skierowane do reprezentantów komitetów wyborczych od organizacji pozarządowych dotyczyły m.in.:

Przebieg debaty był na żywo transmitowany na Facebooku – na stronie Stowarzyszenia ESWIP oraz Rady. Ponadto powstał materiał zmontowany przez Kopernik TV dostępny na stronie internetowej i FB.

https://www.facebook.com/Rada-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-Wojew%C3%B3dztwa-Warmi%C5%84sko-Mazurskiego-126993204034034/


Wgrane zdjęcia: