Ankieta na temat programu współpracy województwa z organizacjami w 2020 roku

Ankieta na temat programu współpracy województwa z organizacjami w 2020 roku

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zainteresowane podmioty mogą wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie ankiety.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak co roku, serdecznie zaprasza Państwa do wyrażenia swojej opinii i zgłaszania uwag do Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok jeszcze przed opracowaniem programu. W tym celu należy wypełnić załączoną ankietę i przesłać ją na adres op@warmia.mazury.pl do 31 lipca br.

Ankieta składa się z pięciu pytań:

  1. Jakiego rodzaju wsparcia Państwo potrzebujecie i oczekujecie od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – poza dotacjami na realizację zadań publicznych?
  2. Jakiego rodzaju zadania powinien, wg Państwa, dofinansowywać Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartych konkursów ofert?
  3. Proszę wymienić Państwa uwagi dot. zasad pracy, powoływania, składu komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych wpływające w ramach otwartych konkursów ofert.
  4. Jakie proponowalibyście Państwo nowe rozwiązania dot. organizacji otwartych konkursów ofert? Co ułatwiłoby Państwu udział w konkursach?
  5. Jakie macie Państwo ogólne uwagi do współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego?

 Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit), które współpracują lub zamierzają współpracować z Samorządem Województwa, o wyrażenie swojego zdania, podzielenie się uwagami. Każdy głos będzie cenny i pomoże ulepszyć działania samorządu w zakresie zlecania zadań oraz podejmowania innych inicjatyw adresowanych do sektora pozarządowego.


Załączone pliki: