Rozstrzygnięcie XVI edycji Konkursu "Godni Naśladowania"

Rozstrzygnięcie XVI edycji Konkursu

19 czerwca 2019 roku w Olsztynie odbyło się drugie Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych. A w jego ramach - Gala XVI edycji Konkursu "Godni Naśladowania". Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych.

Nagrodzeni w XVI edycji Konkursu Godni Naśladowania

 

W kategorii I „Organizacja Godna Naśladowania”:

Zwycięzca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie – organizacja otrzymała statuetkę, nagrodę finansową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także nagrodę specjalną ufundowaną przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z okazji 15-lecia Federacji.

PSONI Koło w Ostródzie posiada imponujący dorobek oraz prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istnieje od 1992 roku, zrzesza ponad 160 członków, zatrudnia prawie 180 osób. Prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, przedszkole specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Realizuje szereg projektów mających na celu aktywizację oraz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, na rynku pracy.

 

Wyróżnienia:

Stowarzyszenie Olsztyn 2.0 – otrzymało nagrodę finansową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Stowarzyszenie Olsztyn 2.0 to grupa młodych ludzi, którzy potrafią w sposób nieszablonowy patrzeć na miasto, w którym mieszkają. W 2018 roku stworzyli przewodnik USE-IT Olsztyn, będący częścią europejskiej sieci skierowanej do turystów i mieszkańców – osób pragnących odkrywać i doceniać walory miast. Mapa zawiera informacje o zabytkach i innych atrakcjach turystycznych, wybrane w toku konsultacji społecznych.

 

Nieformalna grupa młodzieży z Gminy Rybno „W Rękach Młodych” – otrzymała nagrodę finansową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz nagrodę rzeczową (bon) ufundowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Grupa istnieje od 2012 roku, powstała z inicjatywy ludzi młodych, którzy chcieli zrobić coś więcej dla mieszkańców swojej gminy. Grupa liczy 26 osób w wieku 13-30 lat, którzy wolontarystycznie angażują się w prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób starszych, chorujących i niepełnosprawnych, a także w organizację wielu imprez sportowych.

 

W kategorii II „Pozarządowiec Godny Naśladowania” statuetkę otrzymał Piotr Romanowski

Pan Piotr - od ponad 20 lat prezes Stowarzyszenia Ręką Dzieło (siedziba Godki, gmina Jonkowo) oraz wolontariusz kilku innych organizacji pozarządowych, to także rolnik, poeta, a przede wszystkim pasjonat ochrony przyrody zaangażowany w edukację ekologiczną oraz ratowanie obszarów cennych przyrodniczo i zagrożonych gatunków, a także propagator niekomercyjnych przejawów kultury.

 

W kategorii IV „Przedsiębiorca Godny Naśladowania” statuetkę otrzymało Centrum Rehabilitacji Humanus

Firma ma siedzibę przy ul. Kanta 15B w Olsztynie. Jest to nowoczesne centrum rehabilitacji, świadczy odpłatne usługi takie jak diagnostyka i terapia pleców i kręgosłupa, wad stopy, dietetyka, logopedia, zajęcia grupowe, psychoterapia, rehabilitacja. Oprócz działalności gospodarczej, Centrum i jego właścicielka dr Halina Protasiewicz angażuje się w akcje charytatywne, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej.

 

Wyróżnienia specjalne:

  • Samorząd Powiatu Olsztyńskiego - wyróżnienie przyznane przez Bank Żywności w Olsztynie za wieloletnią, efektywną współpracę oraz wspierania organizacji pozarządowych
  • Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodki Kultury w Olsztynie - wyróżnienie i nagroda przyznana przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych – wyróżnienie i nagroda przyznana przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa