Samorząd Województwa również w tym roku wesprze działalność Rady

Samorząd Województwa również w tym roku wesprze działalność Rady

Stowarzyszenie ESWIP uzyskało dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu, którego główny celem jest wzmocnienie skuteczności oddziaływań rzeczniczych i reprezentacji III sektora.

Projekt nosi tytuł „Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach” i będzie realizowany od kwietnia do końca grudnia 2019 roku. Liderem jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które od wielu lat prowadzi sekretariat Rady.

Pozyskana w otwartym konkursie ofert dotacja z budżetu Województwa w wysokości 6000 zł zostanie przeznaczona na wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w funkcjonowaniu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w szczególności w zakresie prowadzenia sekretariatu (biura) oraz bezpośredniej pomocy eksperckiej w formułowaniu stanowisk i opinii w sprawach istotnych dla rozwoju sektora pozarządowego.

W ramach projektu prowadzone będą działania organizacyjne i informacyjne związane m.in. ze spotkaniami członków Rady, obiegiem korespondencji, tworzeniem pism i dokumentów, promowanie inicjatyw Rady, przeprowadzeniem XVI edycji Konkursu Godni Naśladowania. Ponadto prowadzone będą działania doradcze skutkujące wzrostem efektywności w stosowaniu różnych narzędzi rzeczniczych przez Radę.