Kolejne spotkanie Rady z Marszałkiem Województwa

Kolejne spotkanie Rady z Marszałkiem Województwa

Co roku Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotyka się z Marszałkiem, aby dyskutować o współpracy.

Początek roku to dobry czas na przedstawienie zamiarów odnośnie działań zarówno Rady, jak i samorządu województwa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w województwie. 21. lutego nastąpi spotkanie Rady z Marszałkiem, podczas którego omówione zostaną działania wspólne: m.in. organizacja Konkursu Godni Naśladowania, a także współpraca przy aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście nowego okresu programowania UE. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Członków Rady.