Marszałek odpowiada - będzie trzeci konkurs na infrastrukturę społeczną

Marszałek odpowiada - będzie trzeci konkurs na infrastrukturę społeczną

Rada wystosowała pismo do Marszałka Województwa - Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO WiM, w sprawie zwiększenia środków na infrastrukturę społeczną.

W odpowiedzi Marszałke stwierdził, że "podtrzymujemy stanowisko odnośnie zwiększenia kwoty alokacji dzialania 9.2 o dodatkowe 1,13 mln euro, co umożliwi ogłoszenie nowego, trzeciego już konkursu. Całość pisma w załączeniu.Załączone pliki: