24 stycznia - posiedzenie Rady

24 stycznia - posiedzenie Rady

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 24 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim. Połączone będzie ze spotkaniem z Marszałkiem Województwa.

1:Spotkanie z Marszałkiem Województwa Markiem Gustawem Brzezinem
Program spotkania przewiduje:
-Informacja na temat działalności Rady
-Wdrażanie RPO WiM w województwie
-Nowe rozwiązania we współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami zawarte przede wszystkim w wieloletnim programie współpracy (np. regranting)
-Informacja na temat Konkursu Godni Naśladowania 2018
-Kampania dotycząca 1 % dla organizacji pożytku publicznego

Po spotkaniu z Marszałkiem – ciąg dalszy posiedzenia Rady dotyczące najbliższego dwudniowego spotkania Rady: sprawozdawczo-wyborczego oraz planowania strategicznego