Dyrektor Kaczmarczyk o Narodowym Instytucie Wolności

Dyrektor Kaczmarczyk o Narodowym Instytucie Wolności

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na spotkanie z dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciechem Kaczmarczykiem.

Spotkanie odbędzie się 30. listopada (czwartek) w godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 w sali 160.
Spotkanie przeznaczone dla organizacji pozarządowych, Rad Działalności Pożytku Publicznego, samorządów.

Program przewiduje:

Narodowy Instytut Wolności jest agendą rządową, która będzie skupiała działania rządu dotyczące wspierania organizacji pozarządowych. Wiemy już, że Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest prof. Piotr Gliński, wicepremier rządu. Komitet sprawuje nadzór nad Instytutem. Sam Instytut będzie m.in. odpowiedzialny za Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - główny rządowy program dotacyjny, bardzo wazny dla organizacji pozarządowych.
Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności w załączeniu.



Załączone pliki: