Godni Naśladowania 2017

Godni Naśladowania 2017

Ogłaszamy czternastą edycję Konkursu Godni Naśladowania! Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Marka Gustawa Brzezina oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Realizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Forum Animatorów Społecznych, Bankiem Żywności, Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Stowarzyszeniem ESWIP i Fundacją Borussia.

Konkurs zawiera dziewięć Kategorii:

Kategoria I     Organizacja Godna Naśladowania
Kategoria II    Pozarządowiec Godny Naśladowania
Kategoria III   Samorząd Godny Naśladowania
Kategoria IV   Podmiot Dialogu Godny Naśladowania
Kategoria V    Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania
Kategoria VI   Animator Społeczny Godny Naśladowania
Kategoria VII  Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania
Kategoria VIII Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania
Kategoria IX   Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania

Zapraszamy do składania zgłoszeń do 28. kwietnia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie każdej Kategorii - w załączeniu.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w dniu 14. czerwca w zamku olsztyńskim.
 Załączone pliki: