Chcemy współpracować, a nie konkurować - seminarium

Chcemy współpracować, a nie konkurować - seminarium

Stowarzyszenie ESWIP oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim". Tym razem pod hasłem: "Chcemy współpracować, a nie konkurować - o silny sektor obywatelski województwa warmińsko-mazurskiego". Seminarium odbędzie się 25 października 2017 (środa) w godz. 11.00-14.00 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 (nr 420, III piętro).

W zaproszeniu czytamy:

Piątym i ostatnim priorytetem Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce jest silny sektor obywatelski: „III sektor i poszczególne organizacje powinny nieustannie dbać o jakość własnych działań, aby móc wpływać na zmianę świata i ludzi”. Sektor pozarządowy powinien ze sobą współpracować, tworzyć przestrzeń przyjazną działalności społecznej i obywatelskiej, budować relacje z pozostałymi partnerami: administracją publiczną i biznesem.
Aby sprawnie realizować cztery pozostałe priorytety Mapy (edukacja obywatelska, lepsza jakość życia, partycypacja społeczna i rozwój lokalny), organizacje muszą być w dobrej kondycji, muszą być sprawne, dobrze zarządzane, dysponujące środkami finansowymi. Powinien także istnieć dobry system wsparcia organizacji. Jak to wygląda w naszym województwie? O tym będziemy dyskutować podczas seminarium. Wyniki badania Stowarzyszenia ESWIP dotyczące stanu sektora pozarządowego w województwie są dość optymistyczne, jednak Regionalny Panel Ekspertów wypracował długi szereg rekomendacji, bez wdrażania których, rozwój będzie trudny.
Ewenementem na skalę krajową jest podpisanie przez organizacje infrastrukturalne, tj. wspierające rozwój innych organizacji, Porozumienia o współpracy organizacji infrastrukturalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Mottem porozumienia jest: Chcemy współpracować, a nie konkurować. Zależy nam na obecności na seminarium właśnie tych organizacji, bo to  w dużej mierze od nich będzie zależał stan społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie.
Zaproszenie, program i materiały w załączeniu.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 24 października br. pod adres mailowy sekretariatu Rady: ropwwm@gmail.com.

 Załączone pliki: