W marcu ogłaszamy XIV edycję Konkursu Godni Naśladowania!

W marcu ogłaszamy XIV edycję Konkursu Godni Naśladowania!

Finalizują się prace związane z kolejną edycją Konkursu Godni Naśladowania. Ogłoszenie na początku marca. Gala 14 czerwca na zamku w Olsztynie.

Najważniejsze zmiany to dołączenie kategorii "Pozarządowiec Godny Naśladowania", która to kategoria była do tej pory ogłaszana równolegle przez Stowarzyszenie ESWIP.
Zmieniły się także nieco nazwy kategorii:
Kategoria I: Organizacja Godna Naśladowania.
Kategoria II: Pozarządowiec Godny Naśladowania.
Kategoria III: Samorząd Godny Naśladowania.
Kategoria IV: Podmiot Dialogu Godny Naśladowania.
Kategoria V: Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania.
Kategoria VI: Animator Społeczny Godny Naśladowania.
Kategoria VII: Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania.
Kategoria VIII: Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania.
Kategoria IX: Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania.
Zwyczajowo Rada wystąpiła o patronat nad Konkursem do Marszałka i Wojewody oraz mediów.
Ogłoszenie Konkursu będzie miało miejsce 1 marca, a zakończenie 14 czerwca po raz pierwszy na zamku w Olsztynie.
Rada współpracuje przy organizacji Konkursu z wieloma organizacjmi: Federacją FOSa, Forum Animatorów Społecznych, Bankiem Żywności, Stowarzyszeniem ESWIP, ZHP i in.