Czym ma się zająć Rada Działalności Pożytu Publicznego w 2017 roku?

Czym ma się zająć Rada Działalności Pożytu Publicznego w 2017 roku?

Na najbliższym posiedzeniu 8. marca Rada Działalności Pożytku Publicznego naszego województwa przyjmie plan pracy na ten rok. RDPP to ważne miejsce dialogu pomiędzy samorządem wojewódzkim a sektorem pozarządowym. Warto zaproponować jej tematy do pracy.

Prosimy o przekazywanie propozycji tematów do pracy RDPP na adres sekretariatu Rady: ropwwm@gmail.com do końca przyszłego tygodnia tj. do 17. lutego br. Zebrane propozycje zostaną przedsatwione na posiedzeniu RDPP przez członków Prezydium, którzy uczestniczą w pracy RDPP.