FOSa zaprasza na platformę

FOSa zaprasza na platformę

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych. FOSa jest członkiem Rady.

Spotkanie poświęcone jest konkursom w ramach Osi Priorytetowej 11 RPO Warmia i Mazury. Oś dotyczy włączenia społecznego, w tym działaniom obejmującym aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie tworzenia i funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej i rozwój usług społecznych.
W spotkaniu wezmą udział przedsatwiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Więcej w załączonym zaproszeniu.Załączone pliki: