Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Oddział skupia ponad 550 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa w których działa ponad 18.000 strażaków-ochotników. Związek  OSP  RP  w  województwie  działa w  98 oddziałach na poziomie gminnym,19 powiatowych i jednego wojewódzkiego. Więcej informacji na stronie: www.zosprp.olsztyn.pl.

Przedstawicielem Oddziału został dyrektor Grzegorz Matczyński.