Eksperci Rady

Trwają prace nad aktualizacją listy ekspertów Rady, którzy są desygnowani przez Radę do prac w komisjach konkursowych w konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski.