Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Skład Rady kadencji 2016-2019:
- Teresa Bocheńska (Bank Żywności w Elblągu)  – Przewodnicząca,
- Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP)  – Wiceprzewodniczący, delegat do ROPWWM
- Adrian Płączyński (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu) – Sekretarz,
- Krzysztof Grablewski (Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego),
- Edward Łebkowski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi"),
- Mateusz Szmurło (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg), delegat do ROPWWM
- Stanisław Tomczyński (Elbląski Klub Sportowy START)