Odszedł Tadeusz Milewski

Odszedł Tadeusz Milewski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Tadeusza Milewskiego, współzałożyciela i wieloletniego prezesa Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Był aktywnym działaczem społecznym, członkiem Zespołu doradczego Wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, angażował się w działania Naszej Rady. Cześć Jego Pamięci!