Zaproszenie na XI Wojewódzką Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Zaproszenie na XI Wojewódzką Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XI Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pn.: „Europejskie trendy w polityce senioralnej. Silver Learners - Europejska sieć na rzecz poprawy standardów w pracy z seniorami w Europie.” Konferencja odbędzie się 27 września 2018 roku przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Tegoroczna konferencja ma rzeczywiście formułę międzynarodową. Organizowana jest w szerokiej współpracy. Z jednej strony z partnerami zagranicznymi, uczestnikami projektu pt.: „Silver Learners”. Z drugiej strony z partnerami regionalnymi - Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur oraz Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

Celem konferencji jest dyskusja na temat roli i miejsca środowisk seniorskich w Europie, w tym pokazanie m.in. przykładów działań oraz inspiracji. Formuła konferencji została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom i ekspertom odniesienie się do kilku obszarów dotyczących osób starszych: innowacji i nowych technoogii, kwestii opieki zdrowotnej oraz przełamywania stereotypów. Podczas konferencji zaprezentujemy m.in. dobre praktyki zgromadzone w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Silver Learners”, dzięki czemu będziemy mieli okazję poznać konkretne doświadczenia w ww. obszarach samorządów, organizacji, uczelni z wielu krajów europejskich, takich jak Wielka Brytania, Luksemburg, Niderlandy, Wegry, Niemcy. Będzie to również okazja do bezpośredniego spotkania z ich przedstawicielami i dyskusji.

PROGRAM KONFERENCJI

Aula im. M. i G. Dietrichów, Wydział Humanistyczny UWM, ul. Obitza 1 w Olsztynie
27 września 2018 r.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

930 – 1000

Rejestracja uczestników konferencji

1000 – 1025

 

 

OTWARCIE KONFERENCJI –

Bartłomiej Głuszak, Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Wystąpienia:

- Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Przedstawiciel Władz Rektorskich UWM

- Wystąpienia gości

1025 – 1045

FOSa prezentuje…

CZĘŚĆ I WYKŁADY

1055 – 1110

„Europejskie trendy w polityce senioralnej. Silver Learners – Europejska sieć na rzecz poprawy standardów w pracy z seniorami w Europie”  – Frank Finkeldei (VHS Iserlohn, Niemcy), Matthias Quaschnik (Urząd Miasta Iserlohn, Niemcy)

1110-1125

„ Między biernością a działaniem. Przemiany w podejściu do polityki senioralnej”– dr Katarzyna Białobrzeska (Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej UWM w Olsztynie, dyrektorka Instytutu Studiów Społeczno- Edukacyjnych przy Federacji FOSa)

1125-1150

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II PANELE DYSKUSYJNE

1150-1230

Lets get digital! Nowe technologie i trendy w pracy z osobami starszymi.

Wprowadzenie/moderacja: Joanna Szymańska (Federacja FOSa)

Paneliści: Niek Kaag (Stichting Werken Lernen, Holandia), Nyree Scott (Cambridge City Shire, Wielka Brytania), Krzysztof Marusiński (Przewodniczący Sieci na Rzecz Seniorów, Polska)

1230-1310

Demencja – wyzwanie XXI wieku. Przelamanie stereotypu. Dobre praktyki w pracy z osobami chorymi na demencje.

Wprowadzenie/moderacja: Joanna Szymańska (Federacja FOSa)

Paneliści: Simon Gross (RBS, Luksemburg), Aimee Teare Stockport Metropolitan Borough Council (Wielka Brytania), Manon van Dijk (National Ouderen Founds, Holandia)

1310-1350

Współpraca międzysektorowa na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

Wprowadzenie/moderacja: Joanna Szymańska (Federacja FOSa)

Paneliści: David Bartok (Nyiregyhaza, Wegry), Łukasz Żółciak (Urząd Miasta Chorzów, Polska), Alison Blayney (Kilcooley womens centre, Polnocna Irlandia), Frank Finkeldei (VHS Iserlohn, Niemcy)

1350-1400

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

1400

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI; OBIAD

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk seniorskich, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz innych instytucji i podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz zrzeszających osoby starsze, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas konferencji zapewniamy poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz tłumaczenie. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i targach prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 17 września 2018 roku do godziny 16:00 na adres konferencja@federacjafosa.pl .

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą mini-targi organizacji pozarządowych, podczas których będą one mogły zaprezentować swoje działania, produkty, wyroby rękodzielnicze czy inne efekty swojej aktywności. Organizacje zainteresowane promocją swojej działalności i wystawieniem swojego stoiska na targach bardzo prosimy o zaznaczenie tej informacji w formularzu, wraz z krótkim opisem przedmiotu prezentacji.

Formularz zgłoszeniowy i program konferencji stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia. Szczegółowych informacji udziela Paulina Karwowska pod numerem tel. 503 466 700


Załączone pliki: