Konsultacje dokumentów rządowych ws. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Konsultacje dokumentów rządowych ws. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje publiczne trzech dokumentów dotyczących rozwoju organizacji pozarządowych i wolontariatu. Zapraszamy wszystkich członków Rady oraz inne podmioty III sektora do zapoznania się z projektami dokumentów oraz zgłaszania do nich uwag.

Przedmiotowe dokumenty to:

Dokumenty wraz z oceną skutków regulacji oraz wynikami konsultacji międzyresortowych dostępne są na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych

Uwagi należy zgłaszać w terminie do 5 lipca 2018 r. w formie pisemnej na adres Sekretariatu Komitetu ds. Pożytku Publicznego:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Ponadto uwagi należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl


Załączone pliki: