Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Godny Naśladowania

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Godny Naśladowania

Jubileuszowa XV edycja Konkursu "Godni Naśladowania" stała się doskonała okazją do uhonorowania wieloletniej, owocnej współpracy Rady z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła Konkursu, na wniosek Rady, zdecydowała o przyznaniu statuetki oraz tytułu "Samorząd Godny Naśladowania" naszemu głównemu Partnerowi.

Przyznanie tego wyróżnienia miało miejsce 11 czerwca 2018 roku w trakcie Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Statuetkę Godnych Naśladowania oraz dyplom z rąk Przewodniczącego Rady - Arkadiusza Jachimowicza oraz Wiceprzewodniczącej Rady - Doroty Jeżowskiej-Olszewskiej odberała Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Wioletta Śląska-Zyśk.

Podkreślenia wymaga, iż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani Joanna Glezman wraz z pracownikami swojego biura oraz departamenty Urzędu Marszałkowskiego i inne instytucje samorządu województwa, wielokrotnie udowodniły partnerską współpracę z Radą oraz sektorem pozarządowym Warmii i Mazur. Wyraża się to w dobrym prawodawstwie lokalnym, kulturze współpracy w ramach ciał dialogu, partycypacji w działaniach na rzecz sektora obywatelskiego. Rada wnioskując o przyznanie statuetki wzięła również pod uwagę konsekwentny patronat nad Konkursem Godni Naśladowania ze strony Marszałka, współpracę w organziacji konkursu oraz fundowanie nagród finansowych dla laureatów Konkursu.


Wgrane zdjęcia: