Zaproszenie na seminarium "Podróż na rzecz godnej pieniężnej polityki społecznej"

Zaproszenie na seminarium

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Bankiem Żywności w Olsztynie serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Podróż na rzecz godnej pieniężnej polityki społecznej”, które odbędzie się 5 czerwca br. o godz. 11.30 w sali nr 46 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM przy ul. Żołnierskiej 14 w Olsztynie.

Seminarium poświęcone będzie tematyce godnej pomocy społecznej oraz minimum socjalnego, a poprowadzi je prof. Ewa Kantowicz. Ekspertami będą m.in. przedstawiciele Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu: Fintan Farrell – koordynator projektu EMIN 2, Bartłomiej Głuszak – prezes Federacji FOSa, Marek Borowski – prezes Banku Żywności w Olsztynie oraz prezes Federacji Polskich Banków Żywności, Kamila Płowiec – dyrektor Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Piotr Kubarewicz – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu oraz przewodniczący Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Seminarium jest częścią międzynarodowego projektu, w ramach którego w całej Europie organizowane są debaty i spotkania skupione wokół tematyki godnej pieniężnej pomocy społecznej. Projekt realizowany jest przez Sekretariat Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (PK EAPN) – ogólnopolskiej sieci skupiającej 33 organizacje. Federacja FOSa oraz Bank Żywności są członkami Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, która od 10 lat prowadzi Sekretariat PK EAPN i razem z EAPN Europa realizuje wiele różnych działań i projektów, w tym m.in. realizowany od 2 lat projekt EMIN 2.

Jednym z elementów projektu jest przejazd przez całą Europę dwóch autobusów promujących ideę dostępnej dla wszystkich godnej pomocy społecznej, pod hasłem: „Wszyscy w autobusie – podróż po lepszą pieniężną pomoc społeczną i lepszą Europę”. Pasażerami autobusu są wolontariusze, działacze społeczni i eksperci od godnej pieniężnej pomocy społecznej z różnych krajów europejskich, którzy również będą gośćmi panelu eksperckiego podczas seminarium. Autobusy wyruszyły z Brukseli 24 kwietnia 2018 r. i przez 2 miesiące będą przemierzać całą Europę. W każdym mieście, w którym zaplanowany jest postój autobusu organizowane są różnorodne wydarzenia – od happeningów artystycznych i koncertów po debaty i spotkania z lokalnymi mieszkańcami, działaczami społecznymi i politykami – aby zwrócić uwagę na problem ubóstwa i konieczności zapewnienia dostępnej dla wszystkich i adekwatnej do potrzeb pomocy społecznej. Do Polski autobus wjeżdża 1 czerwca, a jednym z miast, w których się zatrzyma – obok Wrocławia i Łodzi – jest Olsztyn, do którego zawita w dniach 4 i 5 czerwca na zaproszenie Federacji FOSa i Banku Żywności w Olsztynie.

Podczas postoju w Olsztynie zaplanowany jest między innymi wieczorny happening wokół autobusu, który odbędzie się 4 czerwca o godz. 18.00 na Plaży Miejskiej w Olsztynie, a następnie, 5 czerwca, konferencja prasowa w Banku Żywności w Olsztynie. Zachęcamy do uczestnictwa w happeningu, seminarium i do udziału w dyskusji na temat problematyki pomocy społecznej i minimum socjalnego w skali nie tylko polskiej, ale też ogólnoeuropejskiej.

Prosimy o potwierdzanie udziału w seminarium u koordynatora wydarzenia - pana Marka Zbytniewskiego, nr tel. 667 878 575 bądź e-mail m.zbytniewski@federacjafosa.pl.