VI Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

VI Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Zamku w Działdowie. Organizatorem jest Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

Program konferencji:
I. Sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego za okres od 20 kwietnia 2017 do 10 kwietnia 2018.
II. Wystąpienia przedstawicieli samorządów i gości.
III. Dyskusja nt.  dalszego rozwoju organizacji pozarządowych w powiecie działdowskim.
IV. Dyskusja i przyjęcie uchwał i wniosków.
V. Uchwalenie Planu Pracy Rady Organizacji Pozarządowch Powiatu Działdowskiego na rok 2018.