Sieć HEROLD ma nowy zarząd

Sieć HEROLD ma nowy zarząd

Na ostatnim posiedzeniu Rady Programowej Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapadły ważne decyzje - wybrano zarząd, określono plan działania oraz wybrano przedstawiciela Sieci w Radzie.

Nowy zarząd Sieci to przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych:
Paweł Karwowski (Stowarzyszenie GRUPA MONUMENT) - przewodniczący
Artur Ziemacki (Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA) - wiceprzewodniczący
Piotr Stobniak (Spółdzielnia Socjalna NEGOCJATOR) - członek
Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP) - członek
Wojciech Wakieć (Stowarzyszenie BRANIEWSKI INSTYTUT ROZWOJU) - członek

W swojej nowej formule, Sieć określiła kilka kierunków działań:
- promowanie idei jak najwyższego przetwarzania produktów lokalnych przez przedsiębiorstwa społeczne
- promowanie idei „gospodarki obiegu zamkniętego
- organizowanie spotkań branżowych przedsiębiorstw społecznych, jako miejsca prezentowania dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, kreowania pomysłów, pozyskiwania partnerów itp.
- świadczenie samopomocy wewnętrznej, tj. doradztwa koleżeńskiego, wsparcia informacyjnego, rzeczowego itp.
- wsparcie przedsiębiorstw społecznych z zakresu nowych technologii i skutecznej promocji produktów
- budowanie sieci dystrybucji produktów przedsiębiorstw społecznych
- promowanie sklepu stacjonarnego i wysyłkowego Targes.pl, poprzez który będzie możliwość  sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw społecznych
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej – odpowiedzialnymi za rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Przedstawicielem Sieci w Radzie został Przewodniczący Paweł Karwowski.Wgrane zdjęcia: