Badanie potrzeb i oczekiwań członków Rady

Badanie potrzeb i oczekiwań członków Rady

Zapraszamy członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udziału w badaniu ankietowym.

Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail ropwwm@gmail.com

 



Załączone pliki: