Ruszyła rekrutacja do Szkoły Animatorów Społecznych. Inspiratorzy "200 lat"

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Animatorów Społecznych. Inspiratorzy

Jednym z działań Federacji FOSa jest edukacja osób pracujących w społecznościach i ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Obecnie rozwijamy innowacyjną inicjatywę Federacji FOSa – „200 lat”, która polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp. jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

W związku z tym uruchamiamy cykl edukacyjny dla przedstawicieli Rad Osiedli, organizacji pozarządowych i innych podmiotów: Szkołę Animatorów Społecznych
– „Inspiratorzy 200 lat”
, w której uczestnicy i uczestniczki nauczą się, jak animować lokalną społeczność, aby ta angażowała się w rozwiązywanie nurtujących ją problemów i korzystała
z własnych potencjałów (w kontekście osób starszych).
Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Pozdrawiam
Magdalena Chojnacka


Załączone pliki: