Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2018

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.”.

Konsultacje są prowadzone po to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu na 2018 r. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego. Zachęcamy zatem do udziału w konsultacjach oraz do rozpowszechnienia informacji o nich.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać na adres Stefan.Kolucki@KPRM.gov.pl, do dnia 15 lutego 2018 r. na formularzu, który można pobrać poniżej.

Ogłoszenie o konsultacjach znajduje się także pod linkiem:

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-konkursu-fio-w-2018-rZałączone pliki: