PKPS w Radzie

PKPS w Radzie

Kolejna organizacja o wymiarze regionalnym zdecydowała o przystąpieniu do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Polski Komitet Pomocy Społecznej przystąpił do Rady w myśl uchwały Zarządu Wojewódzkiego PKPS z 21. listopada 2017. Na swojego reprezentanta w Radzie organizacja wyznaczyła Pana Tadeusza Hotowczyca. Witamy serdecznie.
Strona PKPS - http://www.pkpsolsztyn.pl/