Rada - wybory i strategia

Rada - wybory i strategia

8 i 9 lutego 2018 r. odbędzie się dwudniowe posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Najważniejszymi punktami są wybory kolejnego Prezydium Rady oraz zaplanowanie pracy Rady.

Dwudniowe Zebranie Rady odbędzie się w dniach 8-9 luty (czwartek/piątek) w Olsztynie. Pierwszego dnia ustępujące Prezydium Rady sprawozda się z trzyletniej działalności i dokonane zostaną wybory kolejnego Prezydium; zebrani przedyskutują również kwestie wdrażania RPOWiM. Drugi dzień będzie poświęcony atualizacji strategii rozwoju Rady. Tą część pomoderuje Urszula Podurgiel. Nie obędzie się bez wieczornego spotkania integracyjnego, wszak to będzie ciągle karnawał!