Dwudziesta Wenta Dobroczynna już 4 lutego!

Dwudziesta Wenta Dobroczynna już 4 lutego!

4 lutego 2018 roku odbędzie się XX Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Beneficjentem wenty będzie tym razem ostródzki oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zebrane środki pozwolą przeprowadzić rewitalizację budynku na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który świadczyć będzie usługi społeczne wpisujące się w ustawę "Za życiem" (asystentura, opieka czasowa, mieszkalnictwo treningowe, wsparcie psychiczne, wczesna pomoc małemu dziecku itp.).

Na dochód przekazywany beneficjentowi składają m.in. pieniądze uzyskane z licytacji prac plastycznych oraz darów VIP-ów.
Z dotychczasowych imprez tego cyklu udało nam się już zebrać ok. 550 tys. zł, z których fundowane były stypendia, udzielana pomoc rzeczowa i finansowa niezamożnej młodzieży wiejskiej, placówkom pomocy społecznej i ośrodkom szkolno-wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach.
W ostatnich latach nasi beneficjenci otrzymują wsparcie w wysokości ok. 30 - 40 tysięcy zł.
Bilety na tegoroczną imprezę, w ramach której odbędzie się również koncert zespołu PECTUS, są do nabycia w kasach olsztyńskiej filharmonii w cenie 40 zl.
Wpływy z biletów zosatną również przekazane ośrodkowi PSONI w Ostródzie.

​Serdeczenie zapraszamy!