Zapraszamy na wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych

Zapraszamy na wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza do udziału w dwudniowym wojewódzkim spotkaniu pozarządowych organizacji socjalnych, pn. "Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe". Spotkanie organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Federacja Fosa chce wrócić do tradycji spotkań, których zadaniem jest między innymi integracja socjalnych organizacji pozarządowych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, sprzyjających wymianie doświadczeń i informacji, nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu partnerstw. Poprzednie spotkania (w Ełku, Olsztynie, Morągu, Bartoszycach) dały przestrzeń do rozmów, które zapoczątkowały wiele działań.
Podczas tegorocznego spotkania FOSa chce zachęcić do dyskusji między innymi wokół następujących obszarów tematycznych: kondycja organizacji socjalnych, prawa socjalne, ekonomia społeczna, innowacje, osoby niepełnosprawne, współpraca organizacji  z samorządem, aktywni obywatele, seniorzy.
Formuła spotkania została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom wysłuchanie wykładów/prelekcji, wzięcie czynnego udział w dyskusji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, a także podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami.
Do udziału w spotkaniu FOSa zaprasza w szczególności przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji FOSa, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz innych organizacji, instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy socjalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Uczestnicy spotkania proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 69 zł.
W przypadku trudności z uiszczeniem tej kwoty organizacje członkowskie/partnerskie proszone są o kontakt z Tomaszem Tokarczykiem, email t.tokarczyk@federacjafosa.pl, 89 523 60 92. Kwota ta stanowi niewielką część kosztów związanych z organizacją spotkania, zwłaszcza z zapewnieniem wyżywienia, noclegu podczas trwania spotkania.

W razie pytań - kontakt mailowy m.soroka@federacjafosa.pl lub pod tel. 739 250 621.


Załączone pliki: