Zaproszenie do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”

Zaproszenie do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości,umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym,
jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.
W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury
z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
Aplikować można do 25 października br., do godz. 12:00.
Aby pomóc zainteresowanym podmiotom w aplikowaniu do konkursu, wyjaśnić czym ten program różni się od innych programów „młodzieżowych”
oraz pokazać przykłady zrealizowanych już działań, odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe w woj. Warmińso-Mazurskim:


Szczegółowych informacji udzielają:
Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz;
Paweł Wilk, tel. 796-538-105, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com, pawelwilk8@o2.pl.

Ponadto, jest możliwość wzięcia udziału w jednym z pięciu szkoleń organizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Szkolenia będą poświęcone pisaniu wniosków do konkursu Równać Szanse i odbędą się w: Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Poznaniu.
Nabór na szkolenia organizowane w dniach 16 i 23 września trwa do 15 września.
Szczegółowe informacje znajdują się tu: http://rownacszanse.pl/i345.