Posiedzenia Rady

Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się w III kwartale br.