Posiedzenia Rady

Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się 8/9 luty w Olsztynie.