Posiedzenia Rady

Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się w II kwartale br.