ROP Miasta Olsztyna

Kadencja 2016-2019

Prezydium
 

Prezydium

Monika Falej - Przewodnicząca Prezydium ROPMO
    e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
    e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
Anna Maria Nadgrabska - Wiceprzewodnicząca
Piotr Łazuka - Sekretarz
Ewa Giecko - Członkini
Maria Jasińska-Zamarja - Członkini

Rada

Monika Falej - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Anna Maria Nadgrabska – Fundacja Warsztat Zmiany
Teresa Antczak – Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych
Barbara Baturo-Warszawska – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
Stanisław Brzozowski – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOSa
Ewa Giecko – Oddział Warmińsko–Mazurskiego Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie
Maria Jasińska-Zamarja – Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce"
Piotr Łazuka – Stowarzyszenie KoLiber
Zdzisława Łukaszewska - Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo"
Michał Szulc – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”
Jakub Jan Zięty – ZHP Chorągiew Warmińsko–Mazurska Hufiec Rodło

Kadencja 2013-2016
Monika Falej- Przewodnicząca Prezydium ROP M. Olsztyn 
Jarosław Skórski - Stowarzyszenie Święta Warmia - Wiceprzewodniczący
Michał Szulc - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ PIONIER” - Sekretarz
Teresa Antczak - Forum Prorodzinnie Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych - Członkini Prezydium
Barbara Baturo-Warszawska - Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” - Członkini Prezydium
Selim Chazbijewicz - Instytut Dialogu Kultur i Religii
Jolanta Franciszka Giedrojć Gorąca - Automobilklub Warmińsko-Mazurski
Maria Jasińska - Zamarja - Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”  
Zdzisława Łukaszewska - Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”
Teresa Cz. Malec – Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
Bożenna Ulewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

adres korespondencyjny: 
10-274 Olsztyn, ul.Tarasa Szewczenki 1
tel. 503 680 500
e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

DELEGAT

Ewa Giecko 

ewagiecko@wp.pl