Zapraszamy na FESTIWAL MENDELSOHNA

Zapraszamy na FESTIWAL MENDELSOHNA

Fundacja BORUSSIA, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA oraz Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B’JACHAD serdecznie zapraszają na uroczystą inaugurację FESTIWALU MENDELSOHNA, która odbędzie się w czwartek, 12 października 2017 r. o godz. 17:00 w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA, (ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn). W programie rozmowa z Pawłem Huelle, pisarzem, poetą, publicystą. Spotkanie poprowadzi Włodzimierz Kowalewski

Festiwal Mendelsohna to cykliczne wydarzenie, zainicjowane przez środowisko BORUSSII w Olsztynie, rodzinnym mieście Ericha Mendelsohna.
Życie i twórczość architekta oraz dziedzictwo regionu są inspiracją i punktem wyjścia do działań edukacyjnych i artystycznych, które przywracają pamięć o wielokulturowej historii
Warmii i Mazur i integrują współczesnych mieszkańców.
Festiwal tworzy przestrzeń do debat wokół aktualnych przemian kulturowych i społecznych w regionie, Polsce i Europie, promuje środowiska i działania obywatelskie,
a także inicjuje dyskusję o roli twórców w kreowaniu społecznej zmiany.
Tolerancja i szacunek wobec inności, wrażliwość na różnorodność i dialog międzykulturowy to wartości, które towarzyszą wydarzeniom Festiwalu Mendelsohna.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program Festiwalu Mendelsohna, na który w tym roku składa się ponad dwadzieścia wydarzeń.

Serdecznie zachęcamy do udziału!



Załączone pliki: