Posiedzenie Rady 18 października

Posiedzenie Rady 18 października

Na 18 października planowane jest kolejne posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Proponowane tematy:
- analiza projektu rocznego programu współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi wraz z wnioskiem o sfinansowanie prowadzenia sekretariatu Rady
- dyskusja na temat funkcjonowania federacji w naszym województwie (bariery w rozwoju, współpraca w sektorze, współpraca z samorządami itp)
- informacja na temat realizacji RPOWiM i pracy przedstawicieli organizacji w KM RPO
- dyskusja nt opracowania strategii działań ROPWWM na kolejne lata
- sprawy różne: informacja na temat ewaluacji Konkursu Godni Naśladowania

Informacje o tematach, którymi Rada powinna się zająć dodatkowo, prosimy kierować na dares mailowy sekretariatu Rady: ropwwm@gmail.com